Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Data utworzenia Rodzaj formularza Zakres przedmiotowy
29.10.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja środowiskowa - Budowa budynku inwentarskiego - tuczarni dla 140 DJP w Lipinach, gm. Wielgie Szczegóły
18.10.2018 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja środowiskowa na - Budowa farmy fotowltaicznej składającej się z 2 instalacji o mocy do 1 MW na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 149 w Rumunkach Tupadelskich, gm. Wielgie Szczegóły
29.12.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia na przedsięwzięcie pn. "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno-Dyblin na odcinku od km 0+000 do km 5+238 oraz od km 15+543 do km 22+300" Szczegóły
05.12.2017 Postanowienie Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej Szczegóły
« »