Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.11.2018 KALENDARZ POLOWAŃ KOŁA „BAŻANT” W SEZONIE 2018/2018 Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.10.2018 Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę budynku inwentarskiego-tuczarni dla 140DJP w Lipinach Szczegóły
Rejestr informacji o środowisku 31.10.2018 Obwieszczeni o wydaniu decyzji środowiskowej na „Budowę farmy fotowoltaicznej składającej się z 2 instalacji o mocy do 1MW” – Rumunki Tupadelskie Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego [WYCIĄG] Szczegóły
Artykuł 31.10.2018 OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W BYDGOSZCZY I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego (wyciąg) Szczegóły
Artykuł 29.10.2018 Spotkanie informacyjno/organizacyjne dla potencjalnych Wnioskodawców – ARiMR Toruń Szczegóły
Artykuł 19.10.2018 EKOPIECE 2018 Szczegóły
Artykuł 16.10.2018 Ogłoszenie o II ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 15.10.2018 PLAN POLOWAŃ ZBIOROWYCH NA SEZON 2018/2019 KOŁO ŁOWIECKIE „SZARAK” Szczegóły
Artykuł 09.10.2018 Zawiadomienie o LI sesji Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 04.10.2018 Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2018/2019 koło łowieckie ŁOŚ Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Zawiadomienie o L sesji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 03.10.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy 11 października 2018 r. Szczegóły
Artykuł 21.09.2018 Dofinansowanie -Czyste powietrze Szczegóły
Artykuł 18.09.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji w dniu 25 września 2018 roku Szczegóły
Artykuł 14.09.2018 Zawiadomienie o XLIX sesji Rady Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 13.09.2018 OBWIESZCZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa linii kablowej średniego napięcia 15kV w miejscowości Teodorowo, Wielgie, gmina Wielgie, na działkach nr nr: 7, 105/1, 107, 111/1, 111/2, 106/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Teodorowo oraz 2307 położonej w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie”. Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego przy ul. Włocławskiej w miejscowości Wielgie, gm. Wielgie, pow. lipnowski wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Szczegóły
Artykuł 06.09.2018 Konsultacje w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok. Szczegóły
Artykuł 27.08.2018 Ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Wielgie – dz. Teodorowo i Zaduszniki Szczegóły
Artykuł 21.08.2018 Zawiadomienie o XLVIII sesji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 13.08.2018 DECYZJA WA.RET.070.1.299.3.2018 zatwierdzająca taryfę dotyczącą zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie gminy Wielgie. Szczegóły