Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 28.07.2019 Susza 2019 Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nn, budowa linii kablowej Sn-15 kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV, na działkach nr nr: 320/2, 298, 697, 558/1, 707/1, 707/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Informacja o przyjęciu tzw. „uchwały antysmogowej” przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Teodorowo, na działkach nr nr: 119, 124/4, położonych w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Komisji Okręgowej Nr 66 w Wielgiem – Wybory do Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Zgłoszenie szkody Łowieckiej w kole „SZARAK” Chełmica Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW – KODY NA FAKTURACH Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy. Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 21.06.2019 Wybory do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Szczegóły
Artykuł 13.06.2019 Ogłoszenie o II Ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie Szczegóły
Artykuł 10.06.2019 Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 04.06.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych, które stanowią własność Gminy Wielgie Szczegóły
Przetargi 03.06.2019 Ogłoszenie o ustnym nieograniczonym przetargu na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 27.05.2019 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko – Pomorskiego ws. inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy-granica województwa” Szczegóły
Przetargi 23.05.2019 Ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na„Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 22.05.2019 WÓJT GMINY WIELGIE Umarza postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 13.05.2019 IV przetarg nieograniczony na sprzedaż drzew wiatrołomów z zespołu dworsko-parkowego w Wielgiem Szczegóły
Artykuł 08.05.2019 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o. o. BT41445 PLONCZYN wraz z zasilaniem i drogą dojazdową, na działce nr 146/3, położonej w obrębie ewidencyjnym Płonczyn, gm. Wielgie”. Szczegóły