Ogłoszenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 20.09.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek P4 Sp. z o. o. ul. Taśmowa 7, 02 – 677 Warszawa dla inwestycji polegającej na: „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – Nr projektu LPN0401B, gm. Wielgie, na działce nr 70/5, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowa Wieś, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 – nr projektu LPN0401A, na działce nr 85/6, położonej w obrębie ewidencyjnym Teodorowo, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Informacja o przystąpieniu do opracowywaniu projektów dokumentów Programu Ochrony Powietrza przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Ogłoszenie o wywieszeniu Wykazu Nr 1 nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie przeznaczonej do zamiany. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 Ogłoszenie o wywieszeniu Wykazu Nr 3/2019 na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 05.09.2019 OBWIESZCZENIE O MOŻLIWOŚCI ZAPOZNANIA SIĘ Z AKTAMI SPRAWY w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nn, budowa linii kablowej Sn-15 kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV, na działkach nr nr: 320/2, 298, 697, 558/1, 707/1, 707/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 03.09.2019 Zawiadomienie o posiedzeniu komisji rewizyjnej Szczegóły
Artykuł 02.09.2019 Memorandum Informacyjne – Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Szczegóły
Artykuł 21.08.2019 Ogłoszenie o III ustnym przetargu na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016; zm. poz: 730, 2435) Szczegóły
Artykuł 14.08.2019 OGŁOSZENIE o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy z podmiotem o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Szczegóły
Artykuł 05.08.2019 Plan polowań zbiorowych Koła Łowieckiego Nr 224 „PONOWA” Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 SŁUŻBA PRZYGOTOWAWCZA – SŁUŻBA WOJSKOWA Szczegóły
Artykuł 31.07.2019 Harmonogram polowań Koła Łowieckiego ODYNIEC Szczegóły
Artykuł 29.07.2019 Wykaz Nr 2 nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Szczegóły
Artykuł 28.07.2019 Susza 2019 Szczegóły
Artykuł 25.07.2019 OPŁATY ZA USŁUGI WODNE Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – „Budowa słupowej stacji transformatorowej Sn/nn, budowa linii kablowej Sn-15 kV, przebudowa linii napowietrznej nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV z szafką pomiarową, przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV, na działkach nr nr: 320/2, 298, 697, 558/1, 707/1, 707/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Wielgie, gm. Wielgie” Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Informacja o przyjęciu tzw. „uchwały antysmogowej” przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
Artykuł 19.07.2019 Ogłoszenie o wyniku ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowych. Szczegóły