Wyszukiwarka zaawansowana

L.p. Data utworzenia Tytuł Treść
1 2019-10-15 13:49:24 Ogłoszenie o V ustnym przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Wielgie. Szczegóły
2 2019-10-11 14:47:44 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i polityki społecznej w dniu 24 września 2019 r. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Julia Markowska - Przewodnicząca komisji , 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Krystyna Walkowicz - - „ -, 4. Katarzyna Piątkowska - - „ -,… Szczegóły
3 2019-10-11 14:14:46 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji finansów w dniu 24 września 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli : 1. Radosław Ziółkowski - Przewodniczący komisji. 2. Mirosław Dynakowski - członek komisji , 3. Renata Mańska - - „ -, 4. Mariusz Przybyszewski - - „… Szczegóły
4 2019-10-11 10:21:42 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji samorządu, prawa i porządku publicznego w dniu 24 września 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Sebastian Pikus - przewodniczący komisji, 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Marcin Pilarski - - „ -. oraz Wójt , Skarbnik Gminy, Kier.Ref.Rozw.Gminy i Przewodnicząca… Szczegóły
5 2019-10-11 09:50:25 Protokoł z odbytego posiedzenia komisji rolnej i rozwoju gospodarczego w dniu 24 września 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Mariusz Przybyszewski - Przewodniczący komisji , 2. Marcin Pilarski - członek komisji, 3. Krystyna Walkowicz - - „ -. 4. Marianna Zaborowska - - „ -.… Szczegóły
6 2019-10-04 13:48:36 Ogłoszenie Wójta Gminy Wielgie o IV ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wielgie - działka 347/6 Wielgie. Szczegóły
7 2019-10-04 10:02:23 REGULAMIN FUNKCJONOWANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W URZĘDZIE GMINY WIELGIE Szczegóły
8 2019-10-03 13:38:46 Ogłoszenie o zamówieniu: Dostawa kruszywa na drogi gminne Ogłoszenie nr 605541-N-2019 z dnia 2019-10-03 r. Gmina Wielgie: Dostawa kruszywa na drogi gminne OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze… Szczegóły
9 2019-09-30 15:25:12 Konsultacje rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2020   W związku z realizacją ustawy z działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 poz. 688) organ stanowiący jednostki samorządu… Szczegóły
10 2019-09-27 16:19:49 Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 11 (Nowa Wieś), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
11 2019-09-27 16:18:47 Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 10 (Suszewo), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
12 2019-09-27 16:17:48 Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 9 (Płonczyn), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
13 2019-09-27 16:16:47 Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 8 (Witkowo), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
14 2019-09-27 16:15:37 Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 7 (Suradówek), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
15 2019-09-27 16:14:21 Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 6 (Wielgie), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
16 2019-09-27 16:12:51 Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 5 (Nowa Wieś), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
17 2019-09-27 16:11:28 Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 4 (Zaduszniki), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
18 2019-09-27 16:10:13 Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 3 (Wielgie), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
19 2019-09-27 16:08:58 Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 2 (Zakrzewo), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
20 2019-09-27 16:02:27 Uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz Zastępcy przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 1 (Czarne), powołanej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
21 2019-09-27 15:52:48 POSTANOWIENIE NR 135/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wielgie POSTANOWIENIE NR 135/2019 Komisarza Wyborczego we Włocławku II z dnia 27 września 2019 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w gminie Wielgie Na podstawie art.… Szczegóły
22 2019-09-26 11:52:10 Protokoł z posiedzenia komisji zdrowia, oświaty, kultury i politki społecznej w dniu 27 sierpnia 2019 roku. W posiedzeniu uczestniczyli: 1. Julia Markowska - Przewodnicząca komisji , 2. Franciszek Jankowski - członek komisji, 3. Krystyna Walkowicz - - „ -, 4.… Szczegóły
« 1 2 3 4 35 36 37 »